NHIỆM VỤ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT

Tư vấn giám sát về tổng quan sẽ bao gồm những hoạt động sau:

 • Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng và tiến độ hay chưa.
 • Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng những điều khoản trên hợp đồng.
 • Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng.
 • Đề xuất với Chủ đầu tư xây dựng công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi.

TRÁCH NHIỆM CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT ?

 •  Thực hiện đúng hợp đồng tư vấn đã ký.
 •  Không nghiệm thu khối lượng không đạt chất lượng.
 •  Đề xuất ý kiến, phát hiện và cảnh báo với chủ đầu tư những bất hợp lý.
 •  Không được có bất cứ những hành vi nào làm sai lệch kết quả giám sát.
 •  Từ chối yêu cầu không đúng pháp luật.
 •  Tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn, qui phạm
 •  Không có quan hệ lệ thuộc nhà thầu hoặc/và đơn vị thi công
 •  Trực tiếp thực hiện giám sát một cách độc lập.
 •  Chấp nhận và có khả năng bồi thường, xử phạt khi có những trường hợp theo quy định.

TƯ VẤN GIÁM SÁT CÓ CẦN THIẾT ?

Tư vấn giám sát là một bộ phận không thể tách rời khỏi công tác xây dựng. Đặc biệt đối với những chủ đầu tư ít biết về chuyên môn thì tư vấn giám sát công trình xây dựng đóng vai trò như một người bảo vệ để bảo đảm những quyền lợi tối đa và chất lượng cho chủ đầu tư và công trình.

ĐĂNG KÝ GÓI TƯ VẤN GIÁM SÁT

  Đăng ký thiết kế để nhận ưu đãi đặc biệt ngay hôm nay